top of page

Kurs na Pojazdy Uprzywilejowane i Bankowozy ODTJ Faworyt w WasilkowieOśrodek Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie zaprasza na zapisy dla dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, bankowozów.


Głównym zadaniem naszego szkolenia kierowców na pojazdy uprzywilejowane i przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. W trakcie kursu poruszany jest temat trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.


Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin.


W trakcie szkolenia zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem:

· urządzenia destabilizującego tor jazdy, tzw. szarpaka,

· płyty poślizgowej prostokątnej z kurtynami wodnymi,

· płyty poślizgowej stanowiącej pierścień z zraszaczami wodnymi,

· wzniesienia z nawierzchnią poślizgową,

· toru szkoleniowego o długości ok. 2000 m.

· placu manewrowego


Warunkiem przystąpienia do kursu na pojazdy uprzywilejowane jest:

• ukończone 21 lat,

• posiadanie prawo jazdy odpowiednie do rodzaju pojazdu kategorii,

• uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

uprzywilejowanym


Uwaga !!! Możliwość odbycia badań niezbędnych do wydania zezwolenia.

Badania przeprowadzane są w Pracowni Psychologicznej Faworyt ul. Bitwy Białostockiej 30A Białystok, tel.: 85 662 30 87, e-mail: faworyt@op.pl


Najbliższe kursy: 14 grudnia 2022 r. (środa) i 15 grudnia 2022 r. (czwartek)


Prosimy o kontakt w sprawie zainteresowania innym terminem kursu.


Wszelkie informacje i zapisy:


Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Faworyt

ul. Romana Dmowskiego 19, 16-010 Wasilków

tel. 533 360 360, 570 400 177,

adres mailowy: odtj@faworyt.com

bottom of page