top of page

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężneNajbliższe planowane terminy kursów:


25.04.2023r. – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kat. B 27.04.2023r. – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kat. B


Kurs podstawowy i uzupełniający składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego oceniającego zdobytą wiedzę i umiejętności. Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej oraz praktycznej.


Kursy prowadzi się osobno dla prawa jazdy kategorii:

  • A1, A2, A;

  • B1, B, B+E;

  • C1, C1+E, C, C+E;

  • D1, D1+E, D, D+E.

WYMAGANIA

  • posiada co najmniej prawo jazdy kat. B lub odpowiednią kategorię o którą się ubiega,

  • posiada ukończone 21 lat,

  • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

  • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

  • posiada zaświadczenie dotyczące zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych(w przypadku szkolenia uzupełniającego)

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne

bottom of page