top of page

Szkolenie z techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

Rodzaje szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na egzaminatorów;

  • Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na instruktorów

Każdy kandydat na instruktora lub egzaminatora powinien odbyć w ODTJ stopnia wyższego:

2 godziny zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych z zakresu techniki i taktyki jazdy.


Podstawa prawna:

  1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r.  poz. 978  ze zm.),

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.  poz. 280 ze zm.),

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 ze zm.)


Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na egzaminatorów - cena 700zł

  • 2 godziny zajęć teoretycznych;

  • 5 godzin zajęć praktycznych.


Szkolenie z zakresu techniki i taktyki jazdy dla kandydatów na instruktorów - cena 700 zł

  • 2 godziny zajęć teoretycznych;

  • 5 godzin zajęć praktycznych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page