top of page

Track Day Kartingowy 15.08.2022 r.

Zapraszamy na pierwszy Track Day Kartingowy na torze ODTJ Faworyt w Wasilkowie. Przyjedź własnym kartem.

Przewidziane są trzy sesje 2-godzinne.

• 9:30 do 11:30 • 12:00 do 14:00 • 14:30 do 16:30

Koszt sesji to 50 zł. Rejestracja uczestników i odprawa 20 minut przed sesją.

Niezbędna wcześniejsza rejestracja: tel. 570 400 177 e-mail. odtj@faworyt.comPrzedstawiamy film z pierwszego Track Day Karting, który odbył się 15.08.2022 r.

Zapraszamy na regularne treningi na torze ODTJ Faworyt w każdy poniedziałek dwie sesje, o 16:30 i 17:30.
bottom of page