top of page

Zapraszamy do ODTJ FAWORYT na kursy na pojazdy uprzywilejowane

Kurs jest skierowany do osób chcących podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, tj. ratownictwo, służby medyczne, pogotowia gazowe i energetyczne, podmioty przewożące towary niebezpieczne, agencje ochroniarskie i inne podmioty wykonujące konwoje wartości pieniężnych, straż ochrony kolei, straż miejska, firmy ochroniarskie. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).


Oferujemy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość prowadzonych kursów.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin.

Cały kurs i egzamin organizujemy jednego dnia.

Warunkiem przystąpienia do kursu na pojazdy uprzywilejowane jest posiadanie:

- prawa jazdy danej kategorii

- ukończone 21 lat


Terminy kursów:

- w każdą drugą i ostatnią środę miesiąca - kurs na kat. A i B

- w każdy drugi i ostatni czwartek miesiąca - kurs na kat. C i D


bottom of page