top of page
IMG_9030.jpg

Kandydat na kurs przewozu rzeczy lub osób dla kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy (kod 95), posiada:

 • prawo jazdy kat. C, CE, D, DE

 • jest obywatelem PL lub przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej

      185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, lub studiuje na terenie

      Polski, jest obywatelem innego kraju, ale zamierza wykonywać przewozy na rzecz

      podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, przy czym ta osoba nie jest

      obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

 • ważne szkolenie okresowe lub kurs kwalifikacyjny

 • orzeczenie psychologiczne

 • orzeczenie lekarskie

 • wypełniony wniosek

 • dołączone zdjęcie

Czas trwania:

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona - zajęcia teoretyczne: 130 godzin, zajęcia

      praktyczne: 10 godzin (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w

      warunkach specjalnych, na płytach poślizgowych), koszt 2800 zł

 • Szkolenie okresowe - 35 godzin zajęć teoretycznych, koszt 650 zł


Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie

do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję

egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia

szkolenia. Testy na egzaminie kwalifikacyjnym są w języku polskim lub języku rosyjskim.


Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy:


Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii

,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo

kwalifikacji zawodowej oraz:

Kwalifikacja wstępna pełna to kurs przeznaczony dla bardzo młodych kierowców, którzy:

 • nie ukończyli 21 lat – w przypadku kategorii C, C+E

 • nie ukończyli 23 lat – w przypadku kategorii D, D+E

Kwalifikacja wstępna pełna - zajęcia teoretyczne: 260 godzin, zajęcia praktyczne: 20 godzin koszt 5500 zł

Zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych z kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej kat. C, D

bottom of page